Indian food Restaurants in Irbid
Malabari Indian
Malabari Indian - Al Jama'a Street
Irbid - Yarmouk university street - Al Jama'a Street
Malabari Indian
Malabari Indian - Al Ramtha
Irbid - Irbid neighborhoods - Al Ramtha
- Al Jama'a Street
Irbid - Yarmouk university street - Al Jama'a Street